hlavní stranaatviewlimity a televizní právo

limity a televizní právo

Žádný reklamní spot nesmí být lživý, zavádějící, vulgární, nevhodně eroticky laděný, agresivní, podporovat politické strany nebo náboženská témata. Reklamní spot propagující ALKOHOL jej nesmí idealizovat ani prezentovat jako prostředek úspěchu, nesmí apelovat na děti/mladistvé a podporovat nadměrné užívaní. Reklama na HAZARDNÍ HRY/SÁZENÍ podléhá individuální konzultaci a reklama na TABÁKOVÉ VÝROBKY není na žádné stanici z portfolia Atmedia povolena.

Všechny spoty z problematických kategorií ideálně zkonzultovat s dostatečným předstihem s vybranými televizními stanicemi (náhled mpeg).

Stanice Zákon Alkohol Specifika stanice (léčiva, HFSS)
AXN   hard: NE 06:00 - 21:00 spot musí obsahovat: "pijte zodpovědně"

Léčiva: Spot musí obsahovat informace o léčivé látce, upozornění na příbalový leták, nesmí obsahovat neopodstatněná sdělení, vakcinační kampaň pouze informativní, dietní prostředky s upozorněním na dietní režim;
Disney Channel  CZ + brand guidelines NE detailní specifická pravidla, vyžaduje individuální řešení
Minimax
CS Mini  CZ  
National Geographic Channel  CZ  soft: NE 06:00 - 20:30, hard: NE
Film+  HU hard: NE 18:30 - 21:30
Sport 1
CS Film / Horor Film  CZ  
JOJ Family / JOJ Cinema
Kinosvět
Music Box
Praha TV
Plzeň TV
Rebel / Relax
Retro MT
Spektrum
Sport Arena
Sport 2
Šlágr TV
Slušnej Kanál
V1

HFSS - high in fat, salt and sugar - potraviny s vysokým obsahem cukru, tuku a soli

soft - pivo, víno, šampaňské

hard - destiláty

Veškeré vyznačené vysílací časy znamenají zákaz vysílání problematických spotů

 

Minimax

Kvůli zájmu ochrany děti a mládeže by na stanici Minimax neměly být vysílány následující reklamní spoty:

 • podporující politické strany nebo akce pořádané politickými stranami
 • týkající se náboženských témat; "TCRs" (Sociální reklama) v hlavním vysílacím čase (PT) = o víkendu - celý den, dny v týdnu - 06:00-07:59 a 17:00-19:59,
 • spoty, které sdělují irelevantní vzkaz cílové skupině stanice Mainimax (věk 0-12). Tyto komerční reklamy by se neměly vysílat v hlavním vysílacím čase (NPT) = dny v týdnu - 08:00-16:59
 • ty, které obsahují nevhodně oblečené lidi
 • ty, které obsahují vulgární audio text
 • ty, s násilnými a agresivními vizuálními anebo zvukovými prvky nebo ty, jejichž cílem je podporovat takové chování

Zvláštní případy

Zvláštní případy jsou ty, ve kterých výrobce / distributor výrobku používá značky konkurentů Minimax, za předpokladu, že přítomnost těchto značek není příliš spojená v reklamě. V každém takovém případě je Atmedia povinna předložit takový spot nejméně 10 dní před plánovaným vysíláním ke schválení. Chello CE poskytne zpětnou vazbu do 24 hodin. Pokud by Atmedia  požádala o schválení v pátek, nebo v den pracovního klidu, Chello CE Zrt. zaujme stanovisko první nadcházející pracovní den. Výjimky mohou nastat v případech, které vyžadují zapojení právního oddělení. V těchto případech vyvine Chello CE Zrt. veškeré úsilí k dokončení schvalovacího procesu do 48 hodin.

 

AXN

Tato stanice se řídí Ofcomem (Independent regulator and competition authority for the UK communications industries).

http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/broadcast-code/commercial-references-television/

Kromě obecných ustanovení by spoty neměly obsahovat především:

 • Tabákové výrobky – zakázány
 • Alkoholické výrobky – neměly by apelovat na děti a mladistvé, neměly by být prezentovány jako zdravé, neměly by podporovat nadměrné pití
 • Potraviny a nápoje – vysoký obsah tuku, cukru a soli (HFSS = high in fat, salt and sugar) – české právo nerozeznává HF SS jídlo.
 • Hazardní hry – České právo nemá jasný výklad této problematiky. Obvykle si můžete prohlédnout venkovní reklamní kampaně sázkových společnosti, ale nemají odvahu vstoupit do televizní reklamy.

Disney Channel

Značka Disney už desítky let reprezentuje pozitivní image, kvalitu a také důvěru rodičů a dětí po celém světě. Aby mohla nadále naplňovat své poslání, je potřeba věnovat zvýšenou pozornost veškerému obsahu, který šíří – včetně reklamního vysílání. V souladu s výzkumem vývoje dětí, současnými trendy ve výchově, hodnotami ve společnosti, místní kulturou, zákony a také zásadami společnosti Disney, byl vytvořen seznam pravidel, která by se měla respektovat s ohledem vysílání reklamních spotů na televizní stanici Disney Channel. Tato pravidla jsou aplikována už od zahájení vysílání, nyní jsou publikována veřejně.

Schvalovací komise Disney přistupuje ke každému spotu jednotlivě – níže uvedená pravidla jsou pouze výčtem základních bodů . At Media je připravena kdykoli zodpovědět případné otázky agentur a klientů.

 • 1. Základní pravidla – reklama pravdivá a odpovídající

  Reklama nesmí klamat a obsahovat podvodné a zavádějící informace
  Spoty musí kreativou odpovídat věkové skupině, na kterou cílí (děti/dospělí/rodina)
   
 • 2. Nátlak k nákupu

  Ve spotech jsou zakázány přímé výzvy a nátlak ke koupi produktů
  Spoty nesmí přímo nutit děti k nátlaku na rodiče
   
 • 3. Násilí a napodobitelné chování

  Násilí a zobrazení nebezpečného chování je lehce napodobitelné a tudíž nepřípustné
   
 • 4. Urážka a Ublížení (včetně sexuálních narážek, nahoty, nevhodné mluvy a hrubého humoru)

  Reklamy, které by mohly vést k vystrašení dětí jsou nepřípustné
  Provokativní, sexuálně laděné reklamy jsou rovněž nepřípustné (včetně nahoty)
   
 • 5. Bezpečnost

  Spoty musí následovat obecně příjímaná bezpečnostní opatření (helma na kole/skateboardu/bruslích, plovací vesty  na lodi, bezpečnostní pásy v autě, přítomnost dospělého…atd.)
  Obecně nesmí spoty ukazovat děti v nebezpečných situacích
   
 • 6. Soutěže

  Všechny soutěže musí vizuálně a slovně odpovídat skupině, na kterou cílí, včetně výher
  Děti nesmí být přímo nuceny ke koupi produktu, aby se mohly zúčastnit soutěže
  Spot by měl obsahovat jasné informace o pravidlech soutěže a odkaz, kde jsou k dispozici kompletní podmínky
   
 • 7. Jídlo

  Reklamní spoty by měly být v souladu s obecně přijímanými principy vhodného stravování
  Žádná z reklam by neměla doporučovat nadměrnou konzumaci daných potravin
   
 • 8. Hračky

  Zobrazení hraček by mělo vhodně demonstrovat užití (pokud se hračka hýbe, mělo by být zřejmé, že je k jejímu rozpohybování potřeba lidské síly)
  Velikost hraček by měla být zobrazena realisticky
   
 • 9. Produkty osobní potřeby

  Produkty charakteru „dodržujte mimo dosah dětí“ budou schvalovány případ od případu (osobní hygiena, parfémy, make-up, toaletní potřeby)
   
 • 10. Vitamíny

  Spoty na vitamíny budou schvalovány případ od případu – kreativa by měla cílit na rodiče a nesmí hrozit zaměnění vitamínů s bonbóny. Děti by neměly být zobrazeny, jak si samy berou pilulky.
   
 • 11. URL adresa

  Webová adresa uvedená ve spotu nesmí obsahovat nevhodné materiály a obsah určený dospělým nad 18let
   
 • 12. Zakázaná inzerce

  Reklama propagující tabák, alkohol, hazard, léčiva na předpis, náboženství je zakázána

 

Ke stažení:

Reklamní právo

http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_legislativa.php

 

Reklamní kodex

http://www.aka.cz/samoregulace-kodex_reklamy.php

Czech Ad Codex

http://www.rpr.cz/cz/en.php