hlavní stranaatviewvýzkumy

výzkumy

Atmedia - STEM/MARK: Konzumace médií současným televizním divákem

V červnu 2014 uskutečnila Atmedia ve spolupráci s agenturou STEM/MARK výzkum na téma konzumace médií současným televizním divákem.


V projektu jsme se mimo jiné zaměřili na to, jak vypadá mediální den současného televizního diváka s důrazem na crossmediální chování, na jeho postoje k reklamě a na přínos tematických televizí v mediamixu.

Výsledky projektu byly prezentovány na podzim roku 2014 za přítomnosti mediálních agentur, zástupců médii i stanic.

 

Sledovanost tematických televizí na Slovensku

Na podzim 2013 realizovala Atmedia společně s agenturou TNS Slovakia výzkum sledovanosti tematických televizí na Slovensku.
 
Výsledky projektu pak byly prezentovány na konferenci v prosinci v Bratislavě za účasti místních mediálních agentur, zástupců médii i stanic.