hlavní stranaatviewanalýzy

analýzy

Mediální zastupitelství Atmedia ve spolupráci s výzkumnou agenturou GfK zrealizovala výzkum, ve kterém se zaměřila na porovnání diváků a jejich přístupu k placené a neplacené televizi.

Výzkum byl realizován v období duben – květen 2011 na vzorku diváků ve třech cílových skupinách:

  • Děti 4-14 let o vzorku 500 respondentů
  • Mladí 15-34 let o vzorku 1200 respondentů
  • Dospělí 15-54 let o vzorku 500 respondentů

V průběhu sestavování výzkumu jsme si nadefinovali několik oblastí a otázek, na které jsme chtěli znát odpověď. Při zkoumání rozdílů mezi diváky placených a neplacených televizí jsme zjistili, že placená televize má výrazně vyšší podíl diváků tzv. TV nadšenců, kteří milují sledování TV a nemohou si bez TV svůj život představit.

analyza1x700

Jednou z nejdůležitějších oblastí realizovaného výzkumu byl také vztah diváků k reklamě a rozdíly mezi diváky placené a neplacené TV. Z výsledků vyplývá, že 86% diváků placené televize tvrdí, že neplacené televize mají nejdelší reklamní bloky a zároveň 84% z těchto diváků se nimi cítí být obtěžováno.

analyza2x700

Dle výzkumu se cítí diváci placených televizí nejenomméně obtěžování reklamou, ve srovnání s diváky neplacené TV, ale dokonce si i zapamatují o 31% více produktů/značek. Mohli bychom na základě toho předpokládat, že diváky placené TV od sledování reklamy neodrazuje pocit obtěžování, věnují tedy větší pozornost reklamnímu sdělení a zapamatují si více promovaných produktů/značek.

analyza3x700

Již dlouho vychází mediální trhy z předpokladu, že diváci placených televizí utrácejí více.Vycházelo se z jednoduché dedukce – kdo je ochotný zaplatit za televizi, bude ochotný utrácet více i za jiné věci. My jsme zkoumali útraty diváků placené a neplacené TV za produkty rychloobrátkového zboží. Z výzkumu vyplývá, že diváci placené televize průměrně utratí o 17% více než diváci neplacené a dokonce diváci stanic z portfolia Atmedia o 21% více.

analyza4x700

Jelikož skupina rychloobrátkového zboží je široká, ve výzkumu jsme se zaměřili i na jednotlivé produktové kategorie a to, o kolik více než průměrný divák televize obecně utratí diváci placených televizí.

analyza5x700