hlavní strananabídkaTV reklamacenové podmínky

cenové podmínky

cennik

Nabídka Atmedia byla vytvořená v reakci na potřeby zadavatelů televizní reklamy a aktuální situaci na trhu s televizní reklamou.

Reklamní kampaně na stanicích Atmedia je možné plánovat a nakupovat v různých formách:

Balíčkový GRP prodej

Atmedia nabízí výhodnější cenové podmínky pro kampaně vysílané v rámci prodejních balíčků formou GRP prodeje. Prodejní balíčky jsou tvořeny stanicemi z portfolia Atmedia dle cílových skupin diváků, které je sledují s cílem dosažení nejpříznivějších hodnot afinit. V rámci balíčkového prodeje prodává Atmedia na dvě hlavní cílové skupiny – dospělých diváku ve věku 15–69 a dětských diváků ve věku 4–14 let

Individuální GRP prodej

  • Každou ze stanic Atmedia, která je měřená TV metry je možné nakoupit samostatně ve formě individuálního prodeje.  V rámci individuálního prodeje prodává Atmedia dětské stanice (CS mini, Disney Channel, Minimax a TUTY) na cílovou skupinu diváků ve věku 4–14 let, stanice na dospělé diváky ve věku 15–69.

Individuální SPOTový prodej

  • Atmedia nabízí rovněž možnost spotového nákupu kampaní na všech stanicích ze svého portfolia

Sponzoring

  • Na každé ze stanic Atmedia umožňuje odvysílat sponzorský vzkaz.

Teleshopping

  • Pro klienty je na určitých stanicích k dispozici i možnost odvysílaní teleshoppingových spotů