hlavní stranao násčlenství ve sdruženích

členství ve sdruženích

ATO – Asociace televizních organizací

 • ATO je zájmovým sdružením právnických osob, která vyla založena 1.3.1997 jako organizace typu JIC  (Joint Industry Committee) v regionu CEE
 • hlavním předmětem činnosti ATO je zajišťování společného elektronického měření sledovanosti TV (PEM) vysílání metodou peoplemetrů (TV metrů), kdy začínalo se čtyřmi stanicemi, dnes jich reportuje 31
 • umožňuje odběr denních,  archivních i online dat o sledovanosti TV vysílání v rámci projektu PEM, které doplňuje údaji o spotřebním chování a životním stylu (LSS a LSS děti)
 • zpracovává analýzy a přispívá k rozvoji mediální gramotnosti
  • řádní členové: Česká televize, FTV Prima, Atmedia, Stanice O, AKA
  • přidružení členové: Barrandov Televizní Studio, Asociace producentů v audiovizi
  • Obchodní partner: CET 21

AČRA-MK -  Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace

 • AČRA MK je nejstarším profesním sdružením v oblasti reklamy a marketingových komunikací v České republice.
 • Vznikla na jaře 1992 jako organizace hájící zájmy svých členů vůči oborovým svazům, orgánům státní správy a dalším subjektům. Její činnost je rovněž zaměřena na poskytování odborných informací, vzdělávacích a poradenských služeb svým členům.
 • Vytváří platformu pro vzájemnou komunikaci a kooperaci členských agentur. Asociace usiluje o zvyšování profesionální úrovně české reklamy a ostatních činností v rámci marketingové komunikace a celkovou kultivaci reklamního trhu.